2020.08.11 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotó

Pályázatok

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145 projekt

Átfogó, széles körű informatikai fejlesztés Mosonmagyaróvár közoktatási intézményeiben

Tájékoztató a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145 projektről

A támogatás célja és háttere

Alapvető cél és háttér információ

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Részcélok

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon (kivéve a Közép-Magyarország Régiót):

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, (Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC) - Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, (Alkalmazás szerver csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes tápegység + alkalmazási szintű szerver-szoftver - központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)

- Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával (Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz.)

- A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 24,11 milliárd forint volt.

Jelen projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A pályázati kiírásban a Magyar Köztársaság területén bejegyzett székhellyel rendelkező közoktatási intézmények fenntartói pályázhattak egy pályázat keretében az összes feladatellátási helyre vonatkozólag - ide nem értve a közoktatási törvény 108.§ hatálya alá tartozó külföldi nevelési-oktatási intézmények fenntartóit.

Közreműködő Szervezet:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, később nevet változtatott: Wekerle Sándor Alapkezelő, tőle átvette azESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

  A projekt kezdete: 2010. 10. 18.

A projekt befejezése: 2011. 06. 18.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145projekt keretében informatikai eszközök beszerzésére Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot hirdetett az alábbiak szerint az általa fenntartott oktatási intézmények részére:

I. rész [iskolai pc csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok]

II. rész [tantermi csomagok]

Nyílt közbeszerzési eljárásában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Szintézis Informatikai Zrt.

I. rész – Iskolai PC csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok

Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő eszközök/csomagok mennyisége:

- 203 darab Iskolai PC csomag, 17" LCD TFT.

- 1 darab Alkalmazás szerver

- 1 darab Szavazó csomag

- 12 darab WIFI csomag

- 2 darab SNI I. csomag (szavazószett 30 készülékkel)

- 2 darab SNI III. csomag (képernyőnagyító szoftver)

- 3 darab SNI V. csomag (fejegér)

II. rész – Tantermi csomagok

Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő összesen 88 darab tantermi csomag (notebook, projektor, interaktív tábla)

A szerződést teljesítő szállítónak kell teljesítenie valamennyi rész tekintetében:

- az eszközök szállítását, helyszíni szerelését és üzemben helyezését a megjelölt oktatási intézményekbe(n),

- a szállított eszközök magyar nyelvű dokumentációjának átadása,

- az eszközök üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos oktatás.

A szerződést teljesítő szállítónak valamennyi rész tekintetében 2 munkanapon belüli hibaelhárítást/javítást és/vagy cserekészüléket kell biztosítania a felmerült hiba bejelentését követően, a szerződésben részletezettek szerint.

Teljesítési határidő:

A szállítás megkezdésének időpontja: 2011. február 1., a szállítás befejezési határideje: 2011. február 28.

A teljesítés helyei (feladatellátási helyek):

-Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 6., 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.),

-Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97.),

-Fekete István Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 29., 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 8.),

-Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15., 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97., 9231 Máriakálnok, Rákóczi utca 4.),

-Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 3.),

-Kossuth Lajos Gimnázium (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.),

-Móra Ferenc Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 5.),

-Ujhelyi Imre Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi I. utca 69.).

 

A projekt támogatási összegei iskolánként (bruttó):

 

I. PC csomag

II. Tantermi csomag

Oktatás

Összesen

Bolyai

2 532 375 Ft

12 401 700 Ft

    79 980 Ft

15 014 055 Ft

Éltes

687 000 Ft

8 267 800 Ft

39 990 Ft

8 994 790 Ft

Fekete

4 726 500 Ft

9 301 275 Ft

39 990 Ft

14 067 765 Ft

Haller

15 754 375 Ft

16 535 600 Ft

119 970 Ft

32 409 945 Ft

Hunyadi

16 500 Ft

7 234 325 Ft

79 980 Ft

7 330 805 Ft

Kossuth

396 500 Ft

12 401 700 Ft

39 990 Ft

12 838 190 Ft

Móra

7 392 000 Ft

17 569 075 Ft

39 990 Ft

25 001 065 Ft

Ujhelyi

6 095 750 Ft

7 234 325 Ft

39 990 Ft

13 370 065 Ft

Összesen

37 601 000 Ft

90 945 800 Ft

479 880 Ft

129 026 680 Ft

 

A projekt keretében beszerzett eszközök iskolánként:

Eszközök/csomagok

Oktatási intézmények

Iskolai PC

(darab)

Alkalmazás szerver

(darab)

Szavazó csomag

(darab)

WIFI csomag

(darab)

SNI 1. csomag

(darab)

SNI III. csomag

(darab)

SNI V. csomag

(darab)

Bolyai János Általános Iskola és Szakközépisko­la1(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 6.)

8

0

0

1

0

0

0

Bolyai János Általános Iskola és Szakközépisko­la (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.)

0

1

0

1

0

0

2

Éltes Mátyás Általános Iskola és Szakiskola2

(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97.)

4

0

0

1

0

0

0

Fekete István Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 29.)

16

0

0

1

0

0

0

Fekete István Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 8.)

12

0

0

1

0

0

0

Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.)

56

0

0

1

0

1

0

Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97.)

24

0

0

1

1

0

1

Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola

(9231 Máriakáinok, Rákóczi utca 4.)

5

0

1

1

0

0

0

Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 3.)

0

0

0

1

0

0

0

Kossuth Lajos Gimnázium

(9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.)

0

0

0

1

0

1

0

Móra Ferenc Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 5.)

44

0

0

1

0

0

0

Ujhelyi Imre Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi 1. utca 69.)

34

0

0

1

1

0

0

Eszközök/csomagok összesen:

203

1

1

12

2

2

3

 

Oktatási intézmények

Tantermi csomag

Bolyai János Általános Iskola és Szakközépiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 6.)

5

Bolyai János Általános Iskola és Szakközépiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.)

7

Éltes Mátyás Általános Iskola és Szakiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97.)

8

Fekete István Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 29.)

5

Fekete István Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 8.)

4

Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.)

10

Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97.)

4

Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola

(9231 Máriakáinok, Rákóczi utca 4.)

2

Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 3.)

7

Kossuth Lajos Gimnázium

(9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.)

12

Móra Ferenc Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 5.)

17

Ujhelyi Imre Általános Iskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi 1. utca 69.)

7

Eszközök/csomagok összesen:

88

 

A projektben használatos alapfogalmak:

IKT eszközökkel rendelkező tantermek száma: Azon tantermek és szaktantermek száma, ahol minimálisan fixen szerelt projektor és hordozható (vagy szintén fixen rögzített) tanári számítógépes munkaállomás található.

A hordozható eszközökből összeállítható szett: hordozható projektor, hordozható munkaállomás, és „virtuális” interaktív tábla (vagy szavazó szett) egyetlen tanteremnek felel meg.

IKT eszközökkel tartott tanítási órák száma: Azon tanítási órák száma, melyeken az alábbi eszközök valamelyike felhasználásra került: hordozható számítógép, asztali munkaállomás, projektor, interaktív tábla, szavazó szett, dokumentum kamera és a használatukhoz szükséges digitális tartalmak, tanítási segédeszközök.

IKT alapú mérés-értékelés száma: tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő és szummatív célú ellenőrzési, értékelési és mérési eljárások megvalósítása olyan IKT eszközök alkalmazásával (szavazó szett, tanulói és tanári munkaállomás, stb.), amelyek a tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé

IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók száma: Azon sajátos nevelési igényű tanulók száma, akik számára biztosított a lehetőség, hogy tanórai környezetben egyénileg vagy csoportosan IKT eszközöket használjanak.

Amennyiben nincs a feladatellátási helyen SNI tanuló, akkor nem releváns.

IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók száma:

hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

Vissza