2018.08.20 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Dokumentumtár / Rendeletek

A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke
Rendeletek jegyzéke


Évi rendeletek jegyzéke

 

2018. évi rendeletek

1/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A rendelet mellékletei

2/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet

a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

3/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet

a társasházak energia-megtakarítást  eredményező 2018. évi korszerűsítésének, felújításának támogatásáról és a társasházak, lakásszövetkezetek hitelfelvételének támogatásáról

11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

az útépítési alapról

13/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet mellékletei

 

2017. évi rendeletek

5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek kialakításáról

A rendelet mellékletei

7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a Közszolgálati Tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról

8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet

a vegyes fogorvosi körzetek kialakításáról

A rendelet 1. melléklete

11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet

a védőnői körzetek kialakításáról

A rendelet 1. melléklete

17/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet mellékletei

18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

a közterület használatáról

19/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról

20/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

29/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet

a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet

az átláthatóságról

33/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet

változtatási tilalom elrendeléséről

35/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelet

az intézményi élelmezési térítési díjakról

42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

Mosonmagyaróvár város településképének védelméről

44/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

a "Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanulója" díj adományozásának szabályairól

 

2016. évi rendeletek

4/2016. (II. 12.) önormányzati rendelet

a Pályázati alapokról

5/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről

8/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet; 8. melléklet

1. függelék; 2. függelék; 3. függelék

10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól

12/2016. (IV. 4) önkormányzati rendelet

Mosonmagyaróvár város nevéről, címeréről, körpecsétjéről, zászlajáról, lobogójáról, logojáról és azok használatáról

17/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet mellékletei

19/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet

a társasházak energia-megtakarítást eredményező 2016. évi korszerűsítésének, felújításának támogatásáról és a társasházak, lakásszövetkezetek hitelfelvételének támogatásáról

20/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

23/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet

a köztisztaságról és a közterületek védelméről

24/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet

a köztemetőkről

A rendelet 2. számú melléklete

A rendelet 3. számú melléklete

A rendelet 4. számú melléklete

27/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

A rendelet mellékletei

28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

"PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR" kitüntető érem és díj alapításáról

 

2015. évi rendeletek

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet mellékletei

 

17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásáról

23/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

a közszolgálati tisztviselők díjazásáról

31/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályiról

32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

Magyaróvár történelmi belváros behajtási rendjének szabályozásáról

Térkép melléklet

38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

a teraszok működésének szabályairól

42/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

az iskolaorvosi körzetek kialakításáról

 

2014. évi rendeletek

4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet mellékletei

20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet

Mosonmagyaróvár helyi építési szabályzatáról

0. jelű rajzi melléklet; 1. jelű rajzi melléklet; 2. jelű rajzi melléklet; 3. jelű rajzi melléklet; 4/A. jelű rajzi melléklet; 4/B. jelű rajzi melléklet; 4/C. jelű rajzi melléklet; 4/D. jelű rajzi melléklet; 4/E. jelű rajzi melléklet; 5/A. jelű rajzi melléklet; 5/B. jelű rajzi melléklet; 6. jelű rajzi melléklet; 9/A. jelű rajzi melléklet; 9/B. jelű rajzi melléklet; 9/C. jelű rajzi melléklet; 9/D. jelű rajzi melléklet; 9/E. jelű rajzi melléklet; 10. jelű rajzi melléklet; 11. jelű rajzi melléklet; 12. jelű rajzi melléklet

 

 

22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzati képviselő, bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának megállapításáról

 

24/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet

A Mosonmagyaróvár város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításának szabályairól

 

 

 

2013. évi rendeletek
5/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet
a távhőszolgáltatás díjairól

18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól

38/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet

államháztartáson kívüli forrás Önkormányzat javára történő átvételéről

 

39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet

a választókerületek-, valaminta polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról

43/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

56/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

2012. évi rendeletek
15/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet
A talajterhelési díjról
 

 

2011. évi rendeletek
34/2011. (IX. 16.) rendelet
Mosoni belváros behajtási rendjének szabályozása
50/2011. (XII. 9.) rendelet
A taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről

 

2010. évi rendeletek
9/2010. (III. 19.) rendelet
a képviselo-testület által adományozható díjakról és elismerésekrol
31/2010. (XII. 17.) rendelet
A helyi adókról

 

2009. évi rendeletek
32/2009. (X. 26.) rendelet
A távhoszolgáltatásról

 

2006. évi rendeletek
14/2006. (V. 31.) rendelet
A lakások és helyiségek bérletérol
15/2006. (V. 31.) rendelet
Az önkormányzati tulajdonban lévo lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról
16/2006. (V. 31.) rendelet
Az önkormányzati tulajdonban lévo lakások és helyiségek elidegenítésérol
 

 

2003. évi rendeletek
22/2003. (VII. 15.) rendelet
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek és ingatlanok házirendjérol

 

2000. év elotti rendeletek
40/1995. (XII. 27.) rendelet
A víz- és csatornadíjaknak az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlore való áthárításáról
19/1997. (IV. 30.) rendelet
Az önkormányzati biztosról