2020.05.28 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Lajta hanság Zrt. építési engedély

ÉPI/ 1224-7/2012.

Szám:              ÉPI/ 1224-7/2012.                                                             Tárgy: Lajta Hanság Zrt. 

Ügyintéző:       Soós Béla, Cseriné Inhaizer Beatrix                            Építési engedély iránti kérelem

 

ÉRTESÍTÉS

Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya, mint elsőfokú építésügyi hatóság értesítem, hogy hivatalunknál kérelemre az alábbi eljárás indult:

Iktatási szám:       ÉPI/1224/2012.

Kérelmező:           Lajta Hanság Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár Gabona rakpart   22)

Tárgy:                     Károlyháza, 0183 hrsz. alatti ingatlanon   Építési engedély iránti kérelem    

Ügyintéző:             Soós Béla, Cseriné Inhaizer Beatrix

Elérhetőség:          félfogadási idő : hétfőn 13-16, szerdán 8-12 és 13-16, pénteken 8-12 óráig

                                  telefon : 96/577-800

Eljárás kezdete:    2012.08.09.

Ügyint. határidő:  eljárás kezdetétől számított 60 nap

 

TÁJÉKOZTATÓ:

1., A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 29.§. (1)-(9) pontja alapján a hatósági eljárás megindításáról valamennyi érintett ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell.

2., A fenti törvény 15. § (1) szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve - tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve - a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

3., Az ügyfelek az ügyiratba betekinthetnek,  illetve az üggyel kapcsolatban nyilatkozatot tehetnek.

4., Az ügyintézési határidőbe nem számít be: a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, továbbá az eljárás felfüggesztésének időtartama.

5., Építési hatósági ügyekben elektronikus ügyintézési lehetőség nincs.

Mosonmagyaróvár, 2012. szeptember 5.

A jegyző felhatalmazása alapján:                                                        Soós Béla   tanácsos

Vissza