2020.02.28 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Közlemény

ÉPI:650-13/2018

Tárgy: a Wahl Hungária Kft.  (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2.)  használatbavételi engedélyt kapott a Mosonmagyaróvár, Barátság utca 5263/2  hrsz-ú ingatlanon elkészült üzemcsarnokra.

 

KÖZLEMÉNY

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a tárgyi,

valamint a tárgyi ingatlannal közös határvonalú telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy a Wahl Hungária Kft.  (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2.)   használatbavételi engedélyt kapott a Mosonmagyaróvár, Barátság utca 5263/2 hrsz-ú ingatlanon elkészült üzemcsarnokra.

 

Az érintett szakhatóságok, szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltételekkel vagy anélkül hozzájárultak.

Indokolás: A kérelem tartalmazta a jogszabály szerinti mellékleteket.

Hatóságunk az ügyfélkört a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján vizsgálta és állapította meg, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai kaptak ügyféli jogot.

Az építkezés az elfogadott tervek szerint az Országos Településrendezési és Építési Követelmények rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó rendezési tervvel nem ellenkezik (1997. évi LXXVIII. tv.)

A fentiekre tekintettel az építésügyi hatóság a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Hatóságom hatáskörét és illetékességi területét a 343/2006 (XII.23.) Kormány rendelet 1.§-a állapítja meg.

A fellebbezésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116-118. alapján van lehetőség.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Határozat iktatási száma: ÉPI/650-11/2018.

 

A döntés ellen a közlemény levételének napjától számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal részére címzett, de hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezéssel kapcsolatos egyéb (pl. szakhatósági) eljárási díjak és illetékek is a fellebbezőt terhelik. Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag

összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A jogorvoslati díjakat a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni egyértelműen beazonosítható módon. A befizetést átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton vagy Építésügyi Fizetési Portál segítségével kell befizetni.

A fellebbezés eljárási illetéke 30.000,- Ft, melyet utalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illeték-bevételi számlára kell befizetni. Az utalást átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

 

A közlemény közzétételének  napja:     2018. június 13.

A közlemény levételének napja:           2018. június 28.

 

- az ügyintéző neve: Mihályiné Szabó Andrea

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-023

 

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

 

Mosonmagyaróvár, 2018. június 12.

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Mihályiné Szabó Andrea

főtanácsos

 

 

Vissza