2019.08.21 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázat az AQUA Szolgáltató KFT ügyvezetői állására

Az AQUA Szolgáltató KFT taggyűlése a társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére az alábbi pályázati felhívást hirdeti meg.
 

A társaság az ügyvezetői munkakör betöltésére 5 év határozott időre hirdeti meg a pályázatot. A munkakör betöltésére a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XV. fejezetének 90. és 91. alcímben foglalt rendelkezései alkalmazandóak, amelyek a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyról és a vezetőállású dolgozók munkaviszonyáról rendelkeznek.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Az AQUA Szolgáltató KFT taggyűlése.

Munkavégzés helye: Az AQUA Szolgáltató KFT székhelye, 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.

Munkakörébe tartozó feladatok: A gazdasági társaság alapító okiratában foglalt szakmai tevékenységek szervezése, irányítása, a működéshez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása.

Munkabér: megegyezés szerint.

 • A bérigényt kérjük a pályázatban jelezni.

Egyéb juttatások:

 • személygépkocsi használat,
 • telefonhasználat,
 • célprémium kiírás szerint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felsőfokú végzettség, amely műszaki, gazdasági, pénzügyi lehet,
 • 5 éves vezetői gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség a 2007. évi CLII. tv. alapján,
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • összeférhetetlenségi körülmények kizártsága – Munkatörvénykönyve 91. alcím, PTK 3:22. §., 3:115. §. –

Előnyt jelent:

 • idegen nyelv és számítógép felhasználói ismeret,
 • helyismeret,
 • szakirányú felsőfokú végzettség, szakképesítés,
 • a víziközmű-szolgáltatásba szerzett szakmai tapasztalat.

Pályázat tartalma:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, melyet a személyes meghallgatáskor a bizottságnak eredetben be kell mutatni,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • vezetésre vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés,
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;

Az Önkormányzat az alábbi anyagokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:

 • 2018-2019. évi üzleti terv
 • 2017-2018. évi mérlegbeszámoló
 • Társasági szerződés

Ezen anyagokat előzetes bejelentkezés után (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. – jegyzői titkárság; 96/577-802) az önkormányzat hivatalos helyiségeiben tanulmányozhatják át a pályázók.

A pályázat a Kisalföld napilap 2019. július 12-i számában és Mosonmagyaróvár város honlapján www.mosonmagyarovar.hu kerül közzétételre.

A pályázat beérkezési határideje: 2019. augusztus 22. 13.00 óra.

Az ügyvezetői megbízás kezdete 2019. december 21. napja.

A pályázat benyújtandó: Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat AQUA Kft. ügyvezetői álláshelyre”

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Dr. Árvay István polgármestertől.

Vissza