2020.07.07 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotó

Pályázatok

TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00001 Kulturális központ kialakítása a mosonmagyaróvári Mofém-telep városrészen

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 508 817 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú felhívás keretén belül.
 

Részletek:

Kedvezményezett neve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Projekt címe: Kulturális központ kialakítása a mosonmagyaróvári Mofém-telep városrészen

Szerződött támogatás összege: 508 817 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja önkormányzati tulajdonba kerülő barnamezős terület és épületállomány klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő rehabilitációja. A Mofém-telep városrészen található használaton kívüliépület, terület megújítása, közösségi célú hasznosítása a kulturális központ, közművelődési intézmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés tevékenységeken keresztül valósul meg. A projekt szakmai-műszaki tartalma Önállóan támogatható tevékenységek: Kulturális központ kialakítása a Mofém-ipartlepen található használaton kívüli épületben a terület megújításával, közösségi céllal történő hasznosítással, Felhívás szerint c) II. 1. főtevékenység: Kulturális központ , közművelődési intézmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 1. Parkolóhelyek kialakítása a volt Mofém Kultúrház udvarán. 2. A volt Mofém Kultúrház udvarát körülvevő kerítés kialakítása és korszerűsítése, térvilágítás kialakítása. Ingatlanon belüli utak, járdák és kerékpártárolók kialakítása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A projektben tervezett a felújítandó épület projektarányos akadálymentesítése a földszinti WC és a bejárat akadálymentesítésével, és 2 db akadálymentes parkolóhely kialakítása. Azbesztmentesítés nem releváns. Energiahatékonysági intézkedések: A projektben megvalósul a teljes épület homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, megújuló energiák alkalmazása. Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján. Partnerségi tervezés (IKT 1.7. fejezet). A projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, melyhez kapcsolódóan kettő darab töltőpont kerül kialakításra. A projektben tervezett soft tevékenységek: Az önkormányzatok által vezérelt, energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító program megvalósítása: Közösségépítést, helyi kötődést és a városi identitástudatot erősítő rendezvénysorozat megvalósítása a diákok, a családok és az idősek bevonásával. A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások teljesülése: A fejlesztendő helyszín szerepe az ITS-ben a célok illeszkedését az IKT 1.1.1. fejezete mutatja be részletesen; Az érintett terület baranamezős helyszín, mely az 1. mérföldkőig az önkormányzat tulajdonába kerül; A támogatási kérelemhez az Igényfelmérés és kihasználtsági terv csatolásra kerül; A Megvalósíthatósági tanulmány az 1. mérföldkőig elkészül; 2 db soft tevékenység megvalósítása tervezett; Széleskörű partnerség: lakosság bevonása, konzorciumi együttműködés; A fejlesztés elsősorban fejlesztési irányultságú: a jelenlegi állapothoz képest a projekt eredményeként bővített szolgáltatásokat eredményez. A fejlesztés közvetlen és közvetett önállóan támogatható gazdaságélénkítő tevékenységet is tartalmaz ( IKT 1.2. és 1.6. fejezet). A projektben megvalósul a teljes épület homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, megújuló ebergiák (napelem) alkalmazása. A projektben tervezett a felújítandó épület projektarányos akadálymentesítése 1 földszinti WC és a bejárat akadálymentesítésével, a 2 db akadálymentes parkolóhely kialakítása. Parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, melyhez kapcsolódóan kettő darab töltőpont kerül kialakításra. Soft tevékenységek tervezésre kerültek 450 fő bevonásával. Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokat a projekt figyelembe veszi: épített örökség megőrzése, a támogatást igénylő nem közvetít szegregációt, esélytudatosságot fejez ki, figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, a HEP a pályázó honlapján elérhető. A projekteknek nincs előre látható klímakockázata. A projekt nem nettó bevétel termelő. Az építőipari tételazonosítót is tartalmazó projekteknek nincs előre látható klímakockázata. A projekt nem nettó bevétel termelő. Az építőipari  normagyűjtemény tételazonosítóit is tartalmazó tervezői költségbecslése az 1. mérföldkőig elkészül. A projekt mérföldköveit a felhívás 3.4.2. pontja szerint tervezzük. Egy közbeszerzési eljárás került tervezése. A tartalmi és a terület-specifikus értékelési szempontok teljesülését az IKT 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.

Projekt befejezési dátuma: 2020. július 30.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00001

Letöltések
pályázati tájékoztató
sajtóközlemény
 

Vissza