2018.06.19 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Függő hatályú döntés, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Lébény 0225/9 hrsz állattartó telep építményeinek építési engedélyezési eljárása ügyében

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője
9200 Mosonmagyaróvár Fő u. 11.

 

Szám: ÉPI/901-4/2017.                                            Tárgy: Függő hatályú döntés,  

Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix                          Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

                                                                                             Lébény 0225/9 hrsz állattartó telep építményeinek

építési engedélyezési eljárása ügyében

 

ÉTDR azonosító: 201700023601

 

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród Rév-Kócsagvár) kérelmére indult Lébény külterület 0225/9 helyrajzi számú ingatlanon állattartó telep építményeinek építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásában függőhatályú döntést hoztam.

A kifüggesztés napja: 2017. május 15.

A hirdetmény levételének napja: 2017. május 31.

- az ügyintéző neve: Cseriné Inhaizer Beatrix
- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11., telefon: 96/824-025

 

Az ügyfelek az ügyiratba betekinthetnek,  illetve az üggyel kapcsolatban nyilatkozatot tehetnek.

Külön kérelem alapján, az eljárásban érintett ügyfelek részére lehetőség van egyedi ügyfélkód generálására, mely lehetőséget biztosít a https://www.etdr.gov.hu/ felületen az eljárás irataiba történő betekintéshez.

Tájékoztatom, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja.

 

Jelen határozat ellen 2017. július 5. napját követő naptól, amennyiben pedig jelen határozatomat ezen időpontot követően vette kézhez, akkor a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal részére címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

 

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, 9200 Mosonmagyaróvár Fő u. 11. címen ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

Mosonmagyaróvár, 2017. május 15.

 

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazása alapján:      Zalán Zsolt  

                                                                                                                           osztályvezető

Vissza