2019.03.26 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Hirdetmény

Iktatási szám: ÉPI/230-3/2018.

Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix

ÉTDR iratazonosító: IR-000269052/2018

Tárgy: Építési engedély kézbesítésének akadályba ütközése miatti hirdetmény

 

HIRDETMÉNY

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközött,

Mazar Tomislav és Mazar Mirjana, Ausztriua, 1100, Wien Pernerstrofergasse 56/24-26. szám alatti lakosokat, hogy Maczkó Márk (9400 Sopron Wälder József u. 4/c/2.) kérelmére, a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációnak megfelelően a Kimle Szabadság u. 25. számú, 967/2 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épületek bővítésével történő mezőgazdasági tároló épület építésére engedélyt adtam.

 

A döntés a hatóságunknál átvehető.

A hirdetmény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2018. július 12.

A hirdetmény levételének napja: 2018. július 28.

- az ügyintéző neve: Cseriné Inhaizer Beatrix

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-025

 

A határozat ellen a hirdetmény levételének napjától számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal részére címzett, de hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezéssel kapcsolatos egyéb (pl. szakhatósági) eljárási díjak és illetékek is a fellebbezőt terhelik. Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A jogorvoslati díjakat a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni egyértelműen beazonosítható módon. A befizetést átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton vagy Építésügyi Fizetési Portál segítségével kell befizetni.

A fellebbezés eljárási illetéke 30.000,- Ft, melyet utalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illeték-bevételi számlára kell befizetni. Az utalást átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

Mosonmagyaróvár, 2018. július 12.

 

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

 Cseriné Inhaizer Beatrix

vezető-főtanácsos

 

Vissza