2019.03.26 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Hirdetmény: Oriental Kft., 9224 Rajka Víztorony u., 0198/73 hrsz 2 db lakóépület építési engedélyezési eljárása

Iktatási szám: ÉPI/965-10/2018.

Tárgy: Függő hatályú döntés, Oriental Kft., 9224 Rajka Víztorony u., 0198/73 hrsz 2 db lakóépület építési engedélyezési eljárása

 

HIRDETMÉNY

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a tárgyi, valamint a tárgyi ingatlannal közös határvonalú telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy az Oriental Kft. (9200 Mosonmagyaróvár Várallyai Gy. u. 53.) kérelmére ÉPI/965-2/2018. iktatási számon függő hatályú döntést hoztam a Rajka Víztorony u., 0198/73 helyrajzi számú ingatlanon 2 db 5 szintes, az A-B jelű épületben 90 lakásos, a B-C jelű épületben 87 lakásos lakóépület építési engedélyezési eljárásában. A döntés egyben értesítés az eljárás megindulásáról. A döntés a hatóságunknál átvehető.

A hirdetmény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2018. július 11.

A hirdetmény levételének napja: 2018. július 27.

- az ügyintéző neve: Cseriné Inhaizer Beatrix

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-025

Tájékoztatom, hogy az eljárásban több mint ötven ügyfél érintett, ezért az építésügyi hatóságunk döntését hirdetmény útján közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az ügyfelek az ügyiratba betekinthetnek,  illetve az üggyel kapcsolatban nyilatkozatot tehetnek. Tájékoztatom, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja.

Külön kérelem alapján, az eljárásban érintett ügyfelek részére lehetőség van egyedi ügyfélkód generálására, mely lehetőséget biztosít a https://www.etdr.gov.hu/ felületen az eljárás irataiba történő betekintéshez.

Jelen esetben az ügyintézési határidő 35 nap.

Építési hatósági ügyekben elektronikus ügyintézési lehetőség van.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (3)  Az eljáró hatóság - a 11. § (2) bekezdés kivételével - az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi hatóság függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe foglalja.

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

Mosonmagyaróvár, 2018. július 11.

 

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Cseriné Inhaizer Beatrix

vezető-főtanácsos

 

Vissza