2019.03.26 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Közlemény: Oriental Kft., 9224 Rajka Víztorony u., 0198/73 hrsz 2 db lakóépület építési engedélyezési eljárása

Iktatási szám: ÉPI/965-7/2018.

Tárgy: Függő hatályú döntés

Oriental Kft., 9224 Rajka Víztorony u., 0198/73 hrsz  2 db lakóépület építési engedélyezési eljárása

KÖZLEMÉNY

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a tárgyi, valamint a tárgyi ingatlannal közös határvonalú telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy az Oriental Kft., (9200 Mosonmagyaróvár Várallyai Gy. u. 53.) kérelmére az ÉPI/965-2/2018. iktatási számon függő hatályú döntést hoztam a Rajka Víztorony u., 0198/73 helyrajzi számú ingatlanon 2 db 5 szintes, az A-B jelű épületben 90 lakásos, a B-C jelű épületben 87 lakásos lakóépület építési engedélyezési eljárásában. A döntés a hatóságnál megtekinthető.

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2018. július 11.

A közlemény levételének napja: 2018. július 27.

- az ügyintéző neve: Cseriné Inhaizer Beatrix

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-025

 

Iratbetekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

A döntés rendelkező része:

Oriental Kft., (9200 Mosonmagyaróvár Várallyai Gy. u. 53.) kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban az alábbi tartalommal függő hatályú határozatot hozok:

  1. A kérelmező jogosult az általa 2018. 06. 28. napján benyújtott kérelmének megfelelően a Rajka Víztorony u., 0198/73 helyrajzi számú ingatlanon 2 db 5 szintes, az A-B jelű épületben 90 lakásos, a B-C jelű épületben 87 lakásos lakóépület építésére. 
  2. Intézkedem a kérelmező ügyfél részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek megfelelő összeg 145 ezer Ft megfizetése iránt.
  3. Megállapítottam, hogy a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, ennek megfelelően intézkedem az eljárásért megfizetett illeték visszatérítéséről.

Felhívom a figyelmet, hogy a kérelemben foglalt tevékenység gyakorlására akkor válik jogosulttá, ha jelen döntésem jogerőre emelkedik, melyről külön értesítést küldök.

Tájékoztatom, hogy jelen döntés jogerőre emelkedése az értesítéssel igazolható.

Az eljárásban hivatalból az alábbi szakhatóságokat keresem meg:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály - Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (Műszaki biztonság)

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Kirendeltség (Tűzvédelem, általános), ,ÉTDR felületen

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi Osztály, Természetvédelmi Osztály (Környezetvédelem, természetvédelem) ÉTDR felületen

Jelen esetben az ügyintézési határidő 35 nap.

Építési hatósági ügyekben elektronikus ügyintézési lehetőség van.

 

Indokolás kivonata: Az építtető, Oriental Kft. 2018. 06. 28. napján építési engedély iránti kérelmet nyújtott be fenti tárgyban az eljáró hatósághoz.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 43. § (1) bekezdése szerint a hatóság - az e §-ban meghatározottak szerint - az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.

Az ügyintézési határidőbe az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján nem számít be: a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja, fellebbezéssel nem élhet a döntés ellen. 

 

A határozat ellen 2018. július 31. napját követő naptól, amennyiben pedig jelen határozatomat ezen időpontot követően vette kézhez, akkor a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal részére címzett, de hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

Amennyiben a döntést elektronikus kézbesítéssel, azaz az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (továbbiakban: ÉTDR) online felületén vette át, a fellebbezését elektronikus úton, az ÉTDR-en is benyújthatja.

A fellebbezéssel kapcsolatos egyéb (pl. szakhatósági) eljárási díjak és illetékek is a fellebbezőt terhelik. Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfelek az iratokba betekinthetnek, erre ügyfélfogadási időben irodánkban van lehetőség.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Amennyiben a döntést elektronikus kézbesítéssel, azaz az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (továbbiakban: ÉTDR) online felületén vette át, a fellebbezését elektronikus úton, az ÉTDR-en is benyújthatja.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A jogorvoslati díjakat a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni egyértelműen beazonosítható módon. A befizetést átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton vagy Építésügyi Fizetési Portál segítségével kell befizetni. Az utalást átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

A fellebbezés eljárási illetéke 30.000,- Ft, melyet utalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illeték-bevételi számlára kell befizetni.

 

Mosonmagyaróvár, 2018. július 11.

 

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Cseriné Inhaizer Beatrix

vezető-főtanácsos

 

Vissza