2019.08.20 Kedd
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Felhívás szavazatszámláló bizottságba történő jelentkezésre

Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, mosonmagyaróvári lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként a Mosonmagyaróvár város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

 

A 2018. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a 2019 októberében megrendezésre kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására, továbbá az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes, az akkor megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoknak és póttagoknak nem kell ismételten jelentkezniük. Jelen felhívás új tagok rendelkezésre állását célozza.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját és a szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg. Az új tagok megválasztására Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptemberi ülésén kerül sor.

 

Szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá az állami vezető.

 

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

 

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti portaszolgálatánál, vagy letölthető innen.

 

A kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb 2019. augusztus 23. napjáig kell eljuttatni levélben Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodájának címezve a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti címre, vagy személyesen munkaidőben a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Fő utca 11. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

 

 

Mosonmagyaróvár, 2019. július 15.

 

 

Fehérné dr. Bodó Mariann s.k.

jegyző/HVI vezető

Vissza