2018.06.18 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

2018 évi útalap pályázat

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az útépítési alapról szóló 11/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018. évi helyi útépítési alap felhasználására.
 

Ennek értelmében a lebonyolítás az alábbi szakaszolás szerint történik.
2018 évben, a kiírásra beérkező pályázatok elbírálása után a nyertes utak terveztetése megkezdődik, majd az engedélyezési tervek meglétét követően a hatósági engedélyeztetési eljárás indul. A kivitelezés beszerzése és lebonyolítása a pályázatot követő években, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követően indítható. Szintén az Önkormányzat pénzügyi forrásának rendelkezésre állását biztosító költségvetési rendelet elfogadását követően kerül sor a nyertes utcák érintett pályázóival történő egyéni együttműködési megállapodások megkötésére.
Az útépítések ill. felújítások konkrét kivitelezése várhatóan 2019-2020-ban fog megvalósulni.

A pályázat célja:
Az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló közutak és járdák kiépítése, a városban meglévő földutak szilárd burkolattal való ellátása, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás felhasználásával.
Az önkormányzat útépítési együttműködés keretében a megvalósítást részben finanszírozza.

A pályázók köre:
Támogatást igényelhetnek az építendő út, járda használatában érdekeltek, ha vállalják az út, járda építését, illetve felújítását. Az érdekelteknek az útépítésről, a hozzájárulás összegéről és megfizetéséről nyilatkozniuk kell, melyet a pályázathoz mellékelni kell.
A hozzájárulás összege nem lehet kevesebb a várható teljes bekerülési összeg 15 %-ánál. A pályázat érvényességének további feltétele még, hogy az útépítési együttműködésben az út-, illetve a járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen.

Pályázati eljárás:
A részletes pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztályán (Fő u. 11. II. em.) lehet beszerezni. A pályázati kiírás és az adatlapok megtekinthetők, letölthetők a Polgármesteri Hivatal honlapján. Elérhetősége: www.mosonmagyarovar.hu

A pályázatokat 2 példányban 2018. július 4-én (szerda) 16.00 óráig lehet benyújtani, ugyanott.
A pályázatok elbírálása a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre. A pályázatok értékelésénél az Önkormányzat azon pályázatokat részesíti előnyben, ahol a közösség az útépítés költségeihez viszonyítva arányában a legmagasabb útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizeti meg.
A pályázattal kapcsolatos további információk a Városfejlesztési és Fenntartási Osztályon kaphatók. (Tóth Szabolcs városfejlesztési osztályvezető Tel.: 577-823, Foglszinger Eszter Tel.: 577-821, Hegyiné Bolla Katalin Tel.: 577-824).

Letöltés:
2018 évi útalap pályázat dokumentáció
 

Vissza