Településrendezési tervek

Módosíthatók-e a településrendezési tervek?

Igen, amennyiben a módosítás tárgya  nem ellenkezik a város fejlesztési terveivel,  nem sért egyéni- és közérdeket.
A módosítás folyamatát az építési törvény szabályozza. Az eljárás ideje fél év-egy év, melynek végén a szakbizottságok véleménye alapján a épviselõ-testületnek fogadja el a módosító rendeletet.
A módosítás költségei (pl. településtervezõ díjazása) a kérelmezõt terhelik.

Mennyivel tartozom?

A településrendezési tervekkel kapcsolatos tájékoztatás, az egy ingatlanra vonatkozó adatok (szabályozási terv kivonat, szöveges ismertetés) kinyomtatása díjmentes.
A helyi védetté nyilvánításra illetve a helyi védelem törlésére vonatkozó eljárás díjmentes, de a törléshez szükséges szakértõi nyilatkozatok beszerzése a kérelmezõ feladata.