Kitüntetés, egyéb

Milyen városi elismeréseket, kitüntetéseket adományoz a város önkormányzata?

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi díjakat adományozza:

Kik tehetnek javaslatot Pro Urbe Mosonmagyaróvárért díjra?


Kik tehetnek javaslatot  a "Mosonmagyaróvár város Kiváló óvónõje, tanítója, tanára, középiskolai tanára" díjra ?


Kik tehetnek javaslatot Mosonmagyaróvár város Kiváló Egészségügyi Dolgozója díjra?


Kik tehetnek javaslatot a Mosonmagyaróvár város Kiváló Szociális Dolgozója díjra javaslatot tehetnek?


Kik tehetnek javaslatot Mosonmagyaróvár város kiváló köztisztviselõje díjra?

az érdekvédelmi szervezet véleményének kikérésével

Kik tehetnek javaslatot Mosonmagyaróvár város Sport díjra?


Kik tehetnek javaslatot  a Mosonmagyaróvár város Környezetvédelméért díjra ?


Kik tehetnek javaslatot Mosonmagyaróvár város Kultúrájáért díjra?


Kik tehetnek javaslatot Mosonmagyaróvár város kiváló tanulója díjra ?


Meddig lehet javaslatot benyújtani a városi elismerésekre?


Hol (milyen címen, telefonszámon ) érhetõk el a képviselõk?

Név
Lakás cím, telefon Munkahely cím, telefon, mobil E-mail
Szabó Miklós
Füzes u. 23.
577-801
szabo.miklos@mmovar-ph.hu
Kránitz Péter
Wittmann u. 67.
96/205-331
Éltes Iskola
70-262-6920
rebze@freemail.hu
Dr. Petõ Péter
Gát u. 3.
96/217-036
Ügyvédi Iroda,
Fõ u. 22.
70/388-8869
drpetopeter@externet.hu
Németh Sándor
Határõr u. 9.   
20/9376-689 fbikft@mail.datanet.hu
Sári Gyöngyi
Bartók B. u. 17.
213-285
Pannon Víz Rt.
226-193,
20/532-3674
sari.gyongyi@kabelnet.hu
Török Katalin
Feketeerdõ, Fenyõ u. 18.
96/208-012
Török Virág e.v.
20/562-9693
torokkata@mailbox.hu
Nagy István
Kismartoni u. 17.
20/8030952
nagy.istvan@mmovar-ph.hu
Nyitrai József
Tárnics u. 13.
204-192
30/363-4810
-
Muráncsik László
Ladik u. 10/a.
211-007
70/244-4130
muri1@t-online.hu
Dr. Árvay István
Kálnoki u. 47/B.
214-498
Ügyvédi Iroda
217-966,
20/941-7656
drarvay@enternet.hu
Dr. Balogné Staár Katalin
Lõpor u. 32.
Bolyai Iskola
20/9383-048
staar.katalin@t-online.hu
Cseh András
Mosonyi M. u. 53.
206-184
Magyar Közút Kht.
70/339-8003
andrej73@t-online.hu
Kránitz László
Dózsa Gy. u. 13.
215-107
70/331-2646
lengyargumi@gmail.com
Faddi Horváth Pál
Soproni u. 60.
211-911
20/554-4747
-
Szentkuti Károly
Bástya u. 25.
Hansági Múzeum
212-094,
20/315-4365
szentkuti@freemail.hu
Dr. Szalai Zsuzsanna
Magyar u. 22.
Karolina Kórház
30/975-8356
zsszalai@t-online.hu
Dr. Nagy Lajos
Várallyai u. 36.
217-849
30/306-0081
drnls@t-online.hu
Kovács Gergely
Mosonvár u. 32.
216-765
20/315-4535
kovacsg@interware.hu
Dr. Kissné Németh Éva
Hajós u. 32.
576-296
Hunyadi M. Iskola
211-788,
30/989-4194
dr.kissne@t-online.hu
Vucsics Péter
Fõ u. 8.
212-389
Kossuth L Gimn.
576-627,
20/363-1245
vucsics.p@freemail.hu
Dr. Tóásó Gyula
Feketeerdõ, Fenyõ u. 2/b
Egyetem
Közv.566-670,
70/450-2366
toasogy@mtk.nyme.hu
Dr. Szeredi Ádám
Fecske u. 6.
579-844,  -843
30/956-1030
adaste@axelero.hu vagy
szerediadam@t-online.hu
Pogány Éva
Dunakiliti, Kossuth L. u.115
Postacím:
Mosonmagyaróvár,
Palánk u. 1.
Super Print Iroda,
Palánk u. 1.
215-065.
30/277-4341
sprint@enternet.hu

Mikor tartanak fogadóórát a képviselõk?

A képviselõ-testület tagjai fogadóórát tarthatnak, melynek idõpontjáról a hivatal útján tájékoztatják a lakosságot.

Be kell-e jelentkezni a polgármester, alpolgármester meghirdetett fogadóórájára?

A meghirdetett fogadóórákra nem kell bejelentkezni.

Mikor van a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás?

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélszolgálatot tart:
Hétfõn: 13.00 - 16.00 óra között
Szerdán: 8.00 - 16.00 óra között
Pénteken: 8.00 - 12.00 óra között.
Az Igazgatási Osztály, a Gyámhivatal, az Adócsoport, valamint az Építési Osztály a fenti idõpontokon túl az osztály feladatkörébe utalt ügyekben ügyfélfogadást tart:
Szerdán: 16.00 - 17.30 óra között
Igazgatási Osztály a talált tárgyak intézésével kapcsolatos ügyekben, minden nap teljes munkaidõben folyamatos ügyfélfogadást biztosít.

Mikor van az Okmányirodában ügyfélfogadás?

 Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, vezetõi engedély, parkolási igazolvány, népesség-nyilvántartás, vállalkozói igazolvány, ügyfélkapu regisztráció ügyintézése esetén:

hétfõ      13:00 – 15:30 óra között
kedd      13:00 – 15:30 óra között
szerda       8:00 -  12:00 óra között
        13:00 – 17:00 óra között
csütörtök     8:00 – 11:30 óra között
péntek         8:00 – 11:30 óra között

közlekedés-igazgatás, kötelezõ felelõsségbiztosítás, bevont vezetõi engedély, bevont forgalmi engedély, hivatalból kivont jármûvel kapcsolatos ügyekben:

hétfõ          13:00 – 15:30 óra között
szerda        8:00 – 12:00 óra között
        13:00 – 17:00 óra között
péntek          8:00 – 11:30 óra között