Védelembe vétel

Mi a teendõ, ha azt gondolom, hogy egy gyermek önmaga, a környezete vagy a szülei által veszélyeztetve van.

Az Önkormányzat Igazgatási Osztályán a gyámügyi elõadónál tegyen bejelentést, amelyrõl jegyzõkönyv készül, melynek nyomán a gyámhatóság szükség esetén elindítja a védelembe vételi eljárást és megkeresi a Gyermekjóléti Szolgálatot. A bejelentés másik formája: keresse fel a Gyermekjóléti Szolgálatot (Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) és tegyen bejelentést a gyermek veszélyeztetésérõl. A Gyermekjóléti Szolgálat kivizsgálja az ügyet és szükség esetén a jegyzõnek javaslatot tesz gyermekvédelmi intézkedésre.