Talajterhelési díj

Feltételezhetõen a környéken nem kötöttek rá a csatornára. Kinél és hogyan lehet érdeklõdni, hogy ez milyen szankciókkal jár?

Talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján annak kell fizetni, aki talaj-, illetve- talajvízszennyezést követ el, a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötött rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Csatornára kötés után nyilván megszûnik a talajterhelési díj fizetés, és csatorna díjat kell fizetni. Az Adóhatóság elsõdleges feladata, arról meggyõzõdni, hogy a csatornára való rákötés fizikai megvalósítása nem ütközik akadályba. Ehhez igénybe veszi az illetékes szakhatóságot is. Amennyiben a rákötési lehetõség megvalósulásának nincs akadálya kötelezi a kötelezettet talajterhelési díj megfizetésére. Ennek megállapításához szükséges információk:

A fenti tények alapján az Adóhatóság a szükséges ellenõrzést lefolytatja, és az esetleges szankciókat (mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék) megállapítja.