Köztisztasággal kapcsolatos ügyek

Mit tehetek, ha szomszédom kéményébõl a füst az én udvaromba száll?

Tegyen bejelentést a KÉTÜSZ (kéményseprõk) Kft.-nél a probléma kivizsgálására.

Mi a teendõm, ha közterületen elhullott állatot látok?

A Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft.-nél (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 9. Telefon: 577-490) kell bejelentést tenni, akik megteszik az ilyenkor szükséges intézkedéseket.

Mi a teendõm abban az esetben, ha szomszédom olyan mértékû hulladékot halmoz fel udvarán, mely teret enged a rágcsálók és a rovarok elszaporodásának?

Ilyen esetben az ÁNTSZ mosonmagyaróvári Kistérségi Intézetéhez (9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre u. 3. Telefon: 216-066) kell fordulni, akik intézkednek a rovarok és a rágcsálók irtásáról, illetve ha szükséges a terület fertõtlenítésérõl.

Mit tegyek, ha a közterület (járda, kerékpárút, hidak) a téli csapadéktól nincs mentesítve?

A téli csapadékmentesítésrõl attól függõen, hogy milyen övezeti besoroláshoz tartozó közterületrõl van szó, vagy a Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft.-nek (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 9. Telefon: 577-490) vagy a Közút kezelõnek (Magyar Közút Nonprofit Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Levéli út 1. Telefon: 211-577) illetve a helyben lakóknak kell gondoskodniuk.