Építményadó

Környezetemben feltételezhetõen építményadó fizetésre kötelezett építmény található, kinek és milyen módon jelezhetem ezt? Illetve ki fog intézkedni? Pl. garázs esetében

Bejelentését közvetlenül az Adócsoport kollégáinak teheti meg, elektronikusan az adó@mosonmagyaróvár.hu e-mail címre, telefonon a 96/577-842 telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának irodájában. Kollégáink minden esetben helyszíni szemle során gyõzõdnek meg az ügy valódiságáról, ezért a bejelentés érdemi kivizsgálásának elengedhetetlen feltétele az alábbi adatok, tények részletezése a bejelentés során:
Az Adóhatóság vizsgálata során, elsõsorban a tények valódiságáról szerez bizonyítékot, melyet egyéb szakhatóság bevonásával tesz meg. Ennek keretén belül információt gyûjt be a Polgármesteri Hivatal Építési Irodájától, illetve a Földhivatali nyilvántartásból.  Az eljárás során, a helyszíni szemlét követõen megvizsgálja a tulajdonosok jogviszonyát az ingatlannal és annak használatával kapcsolatosan. Felméri a méltánylás lehetõségeit, és a mentességek körülményeit. Az eljárás során feltárt bizonyítékok és adatok birtokában döntést hoz az adókötelezettség megállapítására vagy a mentesség igazolására.


Feltételezhetõen a közelben épített ingatlanban gazdasági tevékenységet folytatnak, de szeretnék meggyõzõdni arról, hogy nem kerülik el építményadó fizetési kötelezettségüket. Hol és kinél érdeklõdhetek, ki és milyen módon fog eljárni az ügyben?

Bejelentését közvetlenül az Adócsoport kollégáinak teheti meg, elektronikusan az adó@mosonmagyaróvár.hu e-mail címre, telefonon a 96/577-842 telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának irodájában. A bejelentéshez feltétlen szükségeltetnek az alábbi információk:
Az Adóhatóság elõször az ingatlan használatbavételi engedélyének vizsgálatát kezdeményezi az Építésügyi Irodánál. Erre azért van feltétlenül szükség, hogy meggyõzõdjön azon tényrõl, hogy az ingatlan adókötelezettsége egyáltalán fennáll-e, illetve, ha igen mikortól. A helyi adókról szóló törvény értelmében ugyanis újonnan épített ingatlan adókötelezettségének kezdõ idõpontja a használatbavételi engedély jogerõre emelkedését követõ év január 01-je.  Amennyiben az adókötelezettség ténye tisztázásra kerül, az Adóhatóság a további ellenõrzést helyszíni szemle lefolytatásával folytatja, és ennek ismeretében hozza meg késõbbi döntését.


Kinél kell bejelenteni, ha ismeretségi körömben valaki anyagi érdekbõl bérbe adja lakását?

Bejelentését megteheti az ado@mosonmagyaróvár.hu email címen, illetve a 96/577-842 telefonszámon. Az adóhatóság minden esetben egyedi ügyként kezeli az ilyen bejelentéseket, és személyesen gyõzõdik meg a tevékenység folytatásának legális illetve illegális voltáról.