Pirotechnikai ügyintézés

Mi a városi rendezvényhez kapcsolódó pirotechnikai bemutató engedélyeztetésének módja?

A Városfejlesztési osztály ügyintézõje a rendezvény pirotechnikusa által benyújtott kérelmet elbírálja, megfelelés esetén a hozzájárulást kiállítja.

Hol juthatok hozzá közterület-felbontási engedélykérelem formanyomtatványhoz?


Milyen mellékleteket szükséges csatolni a közterület-felbontási engedélykérelem formanyomtatványhoz?

Vázlatos helyszínrajzot, és az érintett közmûkezelõk nyilatkozatát, mint pl:

Engedélyes közterületi faültetéshez, kapubehajtó építéshez, burkolatépítéshez  kaphatok-e információkat, rajzi mellékleteket Mosonmagyaróvár város közmûhálózatáról?

Igen, a városi térinformatikai rendszer kiépítéséig a Városfejlesztési és Fenntartási osztályon fénymásolat formájában ingyenesen biztosított. A térinformatikai rendszer elkészülte után egyedi felhasználóként is lehetõség nyílik az adategyeztetésre.

Tehetek-e közérdekû bejelentést közvilágítási hálózat mûködésképtelensége, vagy az izzó kiégése miatt?

Igen, a szükséges formanyomtatvány a Városfejlesztési és Fenntartási osztályon kapható.

Mit kell tartalmazni egy parlagfû bejelentésnek?

Helyszín pontos megnevezése (Kül - vagy belterület, utca, házszám, helyrajzi számot, ha tud, vagy beazonosítható pontot)

Hova kell bejelenteni, ha parlagfüves, gyomos helyszínt lát az ember a városban?

P. H. Városfejlesztési osztály Németh Andrea T.:577-822

Hova kell bejelenteni, ha elszórt, elhagyott hulladékot talál az ember?

P. H. Városfejlesztési osztály Németh Andrea T.:577-822 nemeth.andrea@mosonmagyarovar.hu valamint a helyszín beazonosítására szolgáló információt is meg kell adni (kül-belterület, utca, házszám, közterület neve, hrsz. ha
van, vagy valami beazonosításra szolgáló támpont)

Mit kell tennem, ha szeretném lebotoltatni vagy kivágatni valamilyen okból a házam elõtt, közterületen álló fát?

P. H. Városfejlesztési osztály Németh Andrea T.:577-822, e-mail: nemeth.andrea@mosonmagyarovar.hu részére kell jelezni telefonon, levélben vagy e-mailben az ok megjelölésével, de megtehetõ botolás esetén a Városüzemeltetõ Kft. felé is, mert õk végzik el a munkát. Tel: 96/577-490.

Hol juthatok hozzá a védett épület pályázat beadásához szükséges nyomtatványhoz?

Mosonmagyaróvár honlapján letölthetõ vagy személyesen ügyfélfogadási idõben a Városfejlesztési Osztály Titkárságán átvehetõ.

Védelem alatt áll-e az ingatlanom, vagy sem?

Városi fõépítész nyújt információt.

Közvilágítás hibabejelentése

Városüzemeltetõ Kft-nél vagy az E-ON Zrt-nél.