Útépítés

Mikor lehet a következõ évi útalap pályázatra jelentkezni?

Minden év március-április hónapban kerül kiírásra a következõ évi pályázat, de érdemes a Városfejlesztési és Fenntartási osztályon már februártól érdeklõdni. (tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu, rongits.jozsef@mosonmagyarovar.hu, fogl.erika@mosonmagyarovar.hu


Mekkora összeg befizetését kell vállalni az egyes utcák pályázóinak?

Az adott utca hosszától és szélességétõl függ, a pályázni kívánt utca megnevezése után bõvebb információval tudunk szolgálni. (rongits.jozsef@mosonmagyarovar.hu)

Miért kell kevesebbet fizetnie azoknak az utcáknak, amelyek az LTP szerzõdés megkötését vállalják?

Az LTP szerzõdések alapján befizetett összegek után állami támogatás jár. A támogatás összege hozzáadódik a lakossági befizetés összegéhez, így ezzel a megoldással az Önkormányzat az adott nagyságú pénzösszeghez hozzájuthat az alacsonyabb lakossági befizetés mellett is. (tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu)

A nyertes utcák kivitelezése mikor történik?

Eddig szeptember-november hónapokban történtek az útépítések. Jelenleg arra törekszünk, hogy a nyári hónapokban megkezdhessük a konkrét munkálatokat, ez azonban több tõlünk független körülmény sikeres lezárása után lehetséges (építési engedélyezési eljárás, sikeres közbeszerzés stb.). (tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu)

Mi alapján dõl el, hogy ki nyer az útalap pályázatokon?

Az Önkormányzat adott évi költségvetésébe elõzetesen betervezünk egy bizonyos összeget, amelyet a következõ évben lakóút építésére fordítunk. Az adott utca lakossága minél nagyobb arányban járul hozzá az útépítés várható bekerülési összköltségéhez, annál esélyesebb a pályázatuk. (tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu)

Magasabb pályázati összeggel magasabb mûszaki tartalomra pályázhatunk?

Nem, a mûszaki tartalmat elõzetesen egyeztetni kell a Városfejlesztési és Fenntartási Osztály képviselõivel. A vállalt befizetések összege csak a pályázat sikerességére irányul, nem az eredetinél magasabb mûszaki tartalom megvalósítására. (tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu, rongits.jozsef@mosonmagyarovar.hu)

Az elõzetesen egyeztetett mûszaki paraméterektõl a kivitelezés során el lehet térni?

Nem. A közbeszerzési törvény egyenesen megtilt bárminemû eltérést. Ez alól kivételt képeznek az elõre nem látható, viszont az út rendeltetésszerû használatához feltétlenül szükséges módosítások. 
(tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu, rongits.jozsef@mosonmagyarovar.hu)

Az elõzetesen vállalt összeg nagysága változhat?

Nem. Amennyiben az elõzetesen kalkulált összegnél magasabb költséggel valósulhat meg az útépítés, a különbözetet az Önkormányzat fizeti. Ha kalkuláltnál alacsonyabb költséggel építik meg az utat, a lakóknak nem jár visszafizetés.
(tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu, rongits.jozsef@mosonmagyarovar.hu)


Lehet kérni az elõzõleg vállalt összeg mértékének csökkentését?

A vagyoni és szociális helyzetben bekövetkezett változások okán a Jegyzõ úrnak címzett, ám a Városfejlesztési és Fenntartási Osztályhoz benyújtott kérelemben kell kérni a részletfizetés lehetõségét, vagy indokolt esetben a befizetések bizonyos idõvel történõ elhalasztását. Az elõzetesen vállalt összeg mértéke nem csökkenthetõ. (tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu

Milyen módon lehet intézni a lakossági befizetéseket?

Az OTP Bank Mosonmagyaróvár, Fõ utcai fiókjában az LTP-s befizetõknek külön ablakot nyitottak, itt gyorsabban intézhetõek a befizetések. Kérés esetén az Önkormányzat sárga postai csekket is tud biztosítani.
(tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu

Ki kezeli az Önkormányzat tulajdonában álló utakat?

A Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft, www.vuf.hu, Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 9. (rongits.jozsef@mosonmagyarovar.hu)