Gépjárműadó

Mi a teendõm abban az esetben,  ha azt vélem felfedezni, hogy valaki visszaél a mozgáskorlátozott kedvezménnyel és ezzel adóelkerülés tényét veti fel?

Az adóhatóság, ha azt tapasztalja, vagy bejelentés alapján felételezi, hogy valaki jogosulatlanul él vissza a törvényi lehetõségeivel minden esetben egyedi kivizsgálás alá tartozik. A bejelentéshez feltétlenül szükséges a bejelentõ által ismert tények rövid, adatszerû tájékoztatása. Azaz minden esetben meg kell adni:
Az adatok ismeretében az Adóhatóság feladata egyrészt annak megvizsgálása, hogy a mentességre szolgáló körülmények fennállnak-e. Ennek keretein belül bekéri a tulajdonostól a mozgáskorlátozottsághoz szükséges I. fokú orvosi szakvéleményt, amelyben minden esetben a „7” pont elérése feltételezi a súlyos mozgáskorlátozottság, és ezzel a mentesség megállapítását. Másrészt az Adóhatóság minden esetben megvizsgálja a gépjármûre vonatkozó adatokat is. Kinek a tulajdonában áll a gépjármû és a teljesítménye 100 KW alatt van-e. Döntését ezen információk birtokában hozza meg, mely ellen az Adózó a törvényben elõírt jogorvoslati lehetõséggel élhet.