Helyi építészeti örökség védelme

Védett épületek felújításának önkormányzati támogatására pályázhatok-e?

Igen, amennyiben országosan védett mûemlék vagy helyi építészeti védelem alatt álló épület tulajdonosa, résztulajdonosa. Társasházak esetében közös pályázatot kell benyújtani.
A pályázat minden évben márciusban kerül kiírásra, az elnyerhetõ maximális támogatás 500.000 Ft. A pályázatot a Városfejlesztési és Fenntartási Osztály bonyolítja, további részletes tájékoztatás tõlük kérhetõ.

Felújíthatók, átalakíthatók-e a mûemlék illetve helyi védett épületek?

Védett épületek esetében minden átalakítási, felújítási munka ( pl. vakolatjavítás, homlokzat-színezés, nyílászáró csere is) engedélyköteles tevékenység. Védett épületeknél cél az eredeti állapot megtartása. Az építési engedélyezési eljárásba a városi fõépítészt is be kell vonni.
A tervezett megoldásokat célszerû elõzetesen vele egyeztetni.
Védett épületek közterületi homlokzatait részlegesen nem, csak teljes egészében lehet felújítani.
Országosan védett mûemlék épületek esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Gyõr) az eljáró építési hatóság.

Elbontható-e védett épület, törölhetõ-e a védettség?

Csak indokolt esetben (pl. életveszélyes állapot), statikus és mûemlékvédelmi szakvélemény alapján törölhetõ a védettség. A törléshez bizottsági, képviselõ testületi döntés szükséges.

Hogyan nyilvánítható helyi védetté egy épület?

Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. Ehhez pontos adatokat és lehetõleg minél több eredeti dokumentációt (tervek, foto) kell benyújtani. A védettségrõl a fõépítész javaslata alapján az illetékes bizottság, majd a képviselõ-testület dönt.