Szervezési és koordinációs ügyek

Van-e lehetõsége civil szervezeteknek, magánszemélyeknek valamilyen támogatás elnyerésére, ha pl. programot szerveznek, kiadványt adnak ki?

Igen, Mosonmagyaróvár város támogatja a „közmûvelõdési alap” pályázati lehetõséggel a kis forrásigényû, helyi kezdeményezésû, mûvészeti, kulturális, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi programokat, kiadványokat, melyek szervesen kapcsolódnak Mosonmagyaróvár város életéhez.
 
Milyen pályázati lehetõségek vannak és milyen témakörökben?

Közmûvelõdési alap:
kultúra - mûvészeti elõadások és sorozatok, kulturális-, tudományos programok (helyi, területi, országos, nemzetközi) kulturális klubprogramok megrendezése, vagy elõkészítése, az éves munkaterv kivitelezése, szakmai továbbképzések, periodika, szépirodalmi közmûvelõdési kiadványok megjelentetése, mûvészeti táborok, mûködési feltételek javítása. Környezetünkért - környezetvédelmi hobby szintû kertészeti-, állatvédelmi stb. elõadások, elõadás sorozatok, kiállítások, szakmai táborok, továbbképzések, támogatása, valamint városszépítés, mûemlékvédelem, kiadványok megjelentetése. Nemzetközi kapcsolatok - kulturális, oktatási, közhasznú cserekapcsolatok támogatása, kiemelt jelentõségû testvérvárosi- partnervárosi eseményekre való utazás, illetve találkozók, tudományos tanácskozás megrendezése, a város hírnevét növelõ nemzetközi programban való részvétel.
Egészségügyi alap - magánszemélyek, civil szervezetek (egyesületek, klubok, stb.), önkormányzat intézményeinek egészségvédelmi, mentálhigiénés, szociális programjainak, rendezvényeinek, kiadványok megjelentetésének támogatása. Sport alap - a város versenysportjának, utánpótlás-nevelésének, a versenysport szakosztályt mûködtetõ sportegyesületeknek, utánpótlás-nevelést végzõ, az adott sportág bajnokságában szervezetten résztvevõ intézmények tevékenységének, továbbá a szabadidõs sportrendezvényeknek a támogatása.
                   
Hol lehet a pályázati lehetõségekrõl tájékoztatást kapni?

Személyesen vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal Szervezési és koordinációs Osztályán:
Popielek Évánál (577-812), illetve a város honlapján – www.mosonmagyarovar.hu

Mikor írják ki a közmûvelõdési alap pályázatot?

Az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követõen, általában február végén.

Kik pályázhatnak a közmûvelõdési alapra?

Mosonmagyaróvári illetõségû magánszemélyek, egyesületek, klubok, egyéb civil szervezetek, amatõr mûvészeti csoportok; önkormányzati és egyéb költségvetési intézmények a nem alaptevékenységû programjaikra; egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségek.

Hol lehet a közmûvelõdési alap pályázati kiírásról tájékozódni?

Személyesen vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal Szervezési és koordinációs Osztályán:
Popielek Évánál (577-812), illetve a város honlapján – www.mosonmagyarovar.hu

Hol lehet beszerezni a közmûvelõdési alap pályázati adatlapot?

A város honlapjárólwww.mosonmagyarovar.hu letölthetõ, ill. a Polgármesteri Hivatal portáján és a Szervezési és koordinációs Osztályon személyesen lehet átvenni.

Milyen dokumentációt kell csatolni a közmûvelõdési alap pályázathoz?
Meddig lehet beadni a közmûvelõdési alap pályázatot?

Az adott évben megjelenõ kiírásban szereplõ határidõig.

Hány példányban kell beadni a közmûvelõdési alap pályázatot?

A pályázati adatlapot és a részletes leírást és költségvetést három példányban, az egyéb, igazoló dokumentumokat egy példányban.

Hogyan lehet befizetni a pályázati díjat?

A pályázati díjat utalni lehet vagy csekken lehet befizetni, mely a pályázati ûrlappal vehetõ át.

Mikor döntenek a közmûvelõdési alap pályázatokról?

A képviselõ-testület Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottsága dönt a beadási határidõ letelte után 30 napon belül.

Hogyan értesülnek a pályázók a döntésrõl?

A város honlapján megtekinthetõ www.mosonamgyarovar.hu/helyilakosoknak/közszolgálat/pályázatieredmények, valamint a döntést követõ 15 napon belül írásban értesülnek a pályázók az eredményrõl.

Mikor és hogyan kapják meg a pályázók az elnyert összeget?

Az aláírt támogatási szerzõdés alapján, a pályázati kiírás szerinti szabályos elszámolás után 15 napon belül.

Hogyan és mikor kell elszámolni az elnyert pályázati összeggel?

A program befejezése (kiadvány megjelenése) után 30 napon belül, de legkésõbb
január 31-ig.