2022.11.26 Szombat
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Adóügyi ügyintéző pályázati felhívás

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Adóügyi Osztály adóügyi ügyintéző munkakörének betöltésére helyettesítés idejére előreláthatólag 2025. szeptember 30. napig tartó határozott időre.
A munkakör a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45. §-a alapján kerül betöltésre.
 

Feladata:
az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adóhatósághoz benyújtott kérelmek előkészítése, ellenőrzés, befizetések nyilvántartása, könyvelés.

Munkakör betöltésének feltétele:

 • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet - a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól – szerinti Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés.
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;
 • büntetlen előéletű, cselekvőképes, magyar állampolgár;

Előnyt jelent:

 • hatósági ügyintézésben szerzett gyakorlat,
 • adóigazgatási területen szerzett gyakorlat,
 • ASP szakrendszer ismerete

A pályázatnak tartalmazni kell:

 • pályázó legfontosabb személyi adatait;
 • 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján;
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot a pályázó eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
 • jelenlegi munkakörét, beosztását;
 • képesítést igazoló dokumentumok másolatát;
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A pályázatok elbírálásának határideje 2022. november 30. A munkakör az elbírálást követően betölthető. A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre.  A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről.

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselők díjazásáról szóló 23/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 23.  A pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük küldeni: allas@mosonmagyarovar.hu
A pályázattal kapcsolatban további információ Dr. Tomasits Zsuzsanna Adóügyi osztályvezetőtől a 06/96 577-810 telefonszámon kérhető. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Vissza