2020.05.28 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Koronavírussal kapcsolatos információk, tájékoztatók

Megtekintheti a koronavírussal kapcsolatos lakossági tájékoztatókat és egyéb információkat


 


A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL – RÉSZLETESEN
Lezárva: 2020. május 4.

 

2020. május 4. hatállyal az ország területén – kivéve Budapest és Pest megye - a kijárási korlátozás megszűnt, helyébe védelmi intézkedések léptek. Mosonmagyaróváron különösen az alábbiakban részletezett rendelkezések betartása irányadó.

 

Mosonmagyaróvár, 2020. május 4.

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
 • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatók.

Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések

 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Ezen időtartamban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
 • MOSONMAGYARÓVÁRON AZ ŐSTERMELŐI PIACOT 10.00 ÉS 12.00 ÓRA KÖZÖTTI IDŐBEN CSAK A 65. ÉLETÉVET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK LÁTOGATHATJÁK.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

 • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 • A vendéglátó üzlet - így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó - kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
 • A vendéglátó üzleten belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. A közterület használata továbbra is engedélyköteles!
 • A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
 • A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
 • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzemeltető gondoskodik. Közterületen — időkorláttól függetlenül — a szeszes ital fogyasztása is tilos.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

 • A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási kö-zösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
 • A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek kivételével - a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

 • A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

Sportrendezvények, edzések

 

Magyarország egész területén a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

Aki a meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, a helyszíni bírság összege ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.

 

Parkolási díj

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében

 

a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint

 

b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

 


 

A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL RÉSZLETESEN
Lezárva: 2020. 04. 21.

 

 

Számos kérdés felvetődött az elmúlt hét végén bevezetett kijárási korlátozás szigorításával kapcsolatban. A tisztánlátás érdekében összegyűjtöttük és köz-zétesszük a rendeletben meghatározottakat és azt, miként kell értelmezni a korlátozás idején belül hatályos helyi szigorításokat.

 

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendeletben foglalt rendelke-zések időbeli hatályát a 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet meghosszabbította. A kormányrendelet a már meglévő kijárási korlátozási szabályok mellé — figyelemmel a helyi sajátosságokra —a polgármestereknek további jogosultságokat adott. Ez azt jelenti, hogy a kijárási korlátozásról szóló rendeletben foglaltakon kívül a pol-gármesteri rendeletben lévő szabályokat is be kell tartani.

 

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszo-nyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A Kormányrendelet a kijárási korlátozásról szóló rendelet megsértését szabálysértéssé nyilvánítja. A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

Mosonmagyaróvár, 2020. április 21.

Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző

 

 

1. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a szabályt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 

2. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
Mi tekinthető alapos indoknak?

 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 • a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • az üzemanyagtöltő állomás felkeresése,
 • a dohányboltban történő vásárlás,
 • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 • a szülői jogok és kötelezettségek,
 • a hitéleti tevékenység.
 • Alapos indok a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
   

3. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

 

MOSONMAGYARÓVÁRON AZ ŐSTERMELŐI PIACOT 10.00 ÉS 12.00 ÓRA KÖZÖTTI IDŐBEN CSAK A 65. ÉLETÉVET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK LÁTOGATHATJÁK.

 

4. Kereskedelmi üzletek korlátozott nyitva tartása:

 

A kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

KIVÉTELT KÉPEZ EZ ALÓL: az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyagtöltő állomás.

 

5. Vendéglátó üzletek korlátozott nyitva tartása:

 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.
 • A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

 

Közterületen — időkorláttól függetlenül — a szeszes ital fogyasztása is tilos.

 

6. Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

7. Mozik, szórakozóhelyek, kulturális intézmények zárva tartása A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott rendszeres zenés, táncos rendez-vények helyszínén tartózkodni tilos. Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása a színház, tánc- és zeneművészeti eseménynek, a mozinak, a muzeális intézménynek, a könyvtárnak, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.

 

8. Rendezvények: Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

 

Parkolási díj

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében

 

a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint

b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

 

Társasházak működésére vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok

 

Fő szabály szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a társasház nem tarthat közgyűlést. Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés, vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie. A főszabály ellenére közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad egytizedével rendelkező tulajdonostársak - a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével - írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli szavazással hozható meg. Annak módjára a szervezetiműködési szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait - ideértve az eredmény megállapítását is - a közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke - a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a közös képviselő (intézőbizottság) fokozott felelősséggel köteles eljárni. Ha a közös képviselő megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a közös képviselő az új közös képviselő megválasztásáig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait - változatlan díjazás mellett - ellátni. Amennyiben a közös képviselő nem képes a feladatait ellátni, úgy az új közös képviselő megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem képes eljárni, az új közös képviselő megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.  

 


Járványinformációk

 

Mosonmagyaróváron számos állami és önkormányzati intézkedés történt a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása, a további terjedés mérséklése érdekében, melyek folyamatosan követhetők a város honlapján a vírussal kapcsolatos információk között.

 

Karanténház

 

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottság elrendelte a Széchenyi István Egyetem Cserháti Sándor Kollégium „E” épület egy részének (Gazdász u. 10.) katasztrófavédelmi célú igénybevételét. Az épület járványügyi befogadóhelyként működik, ahol a hatósági házi karanténra kötelezett személyek 14 napos megfigyelése biztosított. Az ún. „karanténház” a rendőrség, a népegészségügy, a Karolina Kórház, a katasztrófavédelem, az Egyetem, a Kormányhivatal és az Önkormányzat számára meghatározott rendben és kötelezettségek teljesítésével kezdte meg működését. A karanténházba csak azok a személyek kerülhetnek, akiknek a hatósági házi karantén idejét ezen a címen kell letölteni.

 

Fertőtlenítések

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Mosonmagyaróvár Város közterületeinek, játszótereinek, buszmegállóinak fertőtlenítését rendelete el Mosonmagyaróvár Város Polgármestere. A feladatot a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. hajtja végre a meghatározott eljárásrend alapján. A tevékenységre az esti (19–20 óra körüli) és a hajnali 4–5 óra körüli) időpontokban kerül sor. Kérik a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel legyenek a munkájukat védőruházatban ellátó munkavégzők iránt.

 

Hiteles információkat a https://koronavirus.gov.hu/ és a http://mosonmagyarovar.hu/ oldalakon talál.

 

Egyéb:

 

A szúnyoggyérítésről

 

A központi szúnyoggyérítési programot a katasztrófavédelem vezetője irányítja, amelyet a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ útján lát el. Az országos szúnyoggyérítési program a csípőszúnyogok fejlődéséhez igazodik, minden évben jellemzően áprilisban indul. Hangsúlyozandó, hogy a katasztrófavédelem 2020-tól a légi kémiai szúnyoggyérítés technológiáját nem alkalmazza. A katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés helyszíneiről és időpontjairól, folyamatos és pontos információkat alábbi linken érhetnek el: https://www.katasztrofavedelem.hu/41/szunyoggyerites

 
 

Hozzájáruló nyilatkozat: Letöltés

 

  


 

Segítségre szoruló polgár bejelentése - adatlap

 


 

Az ellátás igényléséhez formanyomtatvány kitöltése szükséges, ami elérhető:

 • LETÖLTÉS
 • vagy a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal portáján, továbbá
 • a Család- és Gyermekjóléti Központban (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.),

A fenti elérhetőségeken felül, bejelentésre az Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) is lehetőség van „segítségre szoruló idős bejelentése” nevű elektronikus nyomtatvány kitöltése útján.


 

Maradj Otthon - Felhívás az időseknek!

 


 

VIGYÁZAT CSALÓK A JÁRVÁNY IDEJÉN!

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevélben tájékoztatta Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatát arról, hogy a koronavírus-járványra hivatkozással csalók élnek vissza a másokról jót feltételező emberek hiszékenységével, félelmével.

 

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.

 

A lakosság hiteles tájékoztatása, megelőzés érdekében közzé tesszük ebből a legfontosabbakat.

 

A rendőrség tanácsai, hogy ne váljanak a csalók áldozatává

 

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlanfertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgál-tatást ajánlanak fel.

 

Mindig tartsák szem előtt, hogy a koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható. A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát. Fogjanak gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatokat kérnek, a hivatalos szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) nevében. A legá-lisan működő egészségügyi szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot az állam-polgárokkal, vállalkozásokkal, szervezetekkel. A hozzátartozók kísérjék fokozott fi-gyelemmel idős szeretteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontaktust mel-lőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket az előforduló veszélyekről, a se-gítségkérés lehetőségeiről.

 

Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe. Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség terjedésének megelőzését is jelenti. Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az ide-gen, azonnal ellenőrizzék vissza, hogy igaz-e amit mondtak!

 

Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon!

 

 

NE VEGYE FEL, NE HÍVJA VISSZA!

 

 

Az ismeretlen, külföldi hívószámokról érkező hívásokkal kapcsolatban a rend-őrség az alábbiakra hívja fel a figyelmet.
Az úgynevezett wangiri hívások lényege, hogy a csalók nemzetközi telefonszámok-ról tömegesen hívásokat generálnak a fogadó fél visszahívásának reményében. Ha a hívott fél visszahívja a külföldi számot, magas költségei merülhetnek fel. Ez a je-lenség hazánkban is vissza-visszatérően felmerül. Az elmúlt napokban újfent több médiatartalom-szolgáltató adott hírt arról, hogy jelzéseket kaptak az ismeretlen kül-földi telefonszámokról történő hívások megszaporodásáról.


Az ilyen jellegű hívásokkal kapcsolatban a rendőrség az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

 

 • ha nem ismeri a külföldi hívószámot, akkor ne vegye fel, és semmiképp ne hívja vissza;
 • lehetőség szerint lépjen kapcsolatba a hálózati mobilszolgáltatójával, és kérje a konkrét telefonszám blokkolását;
 • amennyiben arra alkalmas okostelefonja van, a fenti telefonszám-blokkolást Ön is elvégezheti;
 • ha nem hívja vissza, akkor a nem fogadott hívások nem generálnak költséget;
 • adatait (pontos név, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, banki adatok) soha ne adja meg ismeretlen hívónak!  

 

 


 

 


 

 

 


 


Karolnia Kórház-Rendelőintézet látogatási tilalom

 

Dr. Bertalan István főigazgató megelőző intézkedésként határozatlan idejű látogatási tilalmat rendelt el a Karolina Kórház-Rendelőintézet Kardiológiai, Szülészet-Nőgyógyászati és Sürgősségi Osztályán

 

A letöltés gombra kattintva megtekinthetik a látogatási tilalommal kapcsolatos hivatalos tájékoztatókat:

 

Letöltés

 

Letöltés


 

Autóbuszközlekedés a veszélyhelyzet ideje alatt

 

Mosonmagyaróvár város helyi autóbuszjáratai 2020. március 25-én (szerda) üzemkezdettől visszavonásig a tanszüneti (tanszünetes munkanapi) menetrend szerint fognak közlekedni. A Volánbusz Zrt. a menetrend bevezetéséhez szükséges intézkedéseket megkezdte.

 

A koronavírus terjedése elleni védekezéssel kapcsolatban a következő tájékoztatást adta a Társaság:

 

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, az országos tisztifőorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján a Volánbusz Zrt. soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezetett be utasai és munkavállalói védelmében. Az intézkedések keretében fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat, tisztálkodóhelyiségeket.

 

A telephelyekre javításra, revízióra és szemlére érkező járműveket a forgalom részére minden esetben csak dokumentált fertőtlenítő takarítás végrehajtását követően lehet átadni. A fertőtlenítő takarításokat (padlózat fertőtlenítőszeres felmosása, kapaszkodók fertőtlenítőszeres áttörlése) minden autóbuszon el kell végezni, amely bármely célból a műszaki üzemet/telepet érinti. Az autóbuszvezetők, - amennyiben a kiállási idejük meghaladja a fél órát - a kapaszkodók napi áttörlését kötelesek elvégezni. A Szolgáltatásfelügyelet munkatársai (jegy- és bérletellenőr, szolgáltatás ellenőrzési munkatárs) folyamatosan ellenőrzik valamennyi társasági autóbusz tisztasági és higiénés állapotát, továbbá azt, hogy a járműveken az elrendelt fertőtlenítőszer és törlőkendő megtalálható-e. Kézfertőtlenítő szereket biztosítanak az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársaknak. A fertőtlenítéshez szükséges vegyszerek és kézfertőtlenítők beszerzését – az országban elérhető készletek függvényében – végzik, az eszközök kiosztását a beérkező készletekből biztosítják. A megelőzéshez szükséges többletforrást a vállalat a járványügyi helyzet ideje alatt folyamatosan biztosítja.

 

A Volánbusz Zrt. folyamatos kapcsolatban áll a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzzsel, a társaság szakemberei figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, gondoskodnak a fertőtlenítőszer-készletek többletigényeknek megfelelő feltöltéséről, és felkészülnek a várható intézkedések zökkenőmentes végrehajtására. Erről szóló közleményüket itt találja:

 

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/sajtokozlemenyek/hir/34859

 


Többnyelvű koronavírus-fertőzés kezelésével kapcsolatos tájékoztató

 

Elkészült a külföldi és belföldi turistáknak szóló, a koronavírus-fertőzés kezelésével kapcsolatos tájékoztató, mely 9 nyelven elérhető. Magyarország Kormányának hivatalos tájékoztatása ez a dokumentum, mely vonatkozik minden utazóra. A magyar nyelvű szöveg mellett angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, kínai és héber nyelven is elkészítette az MTÜ a koronavírussal kapcsolatos hivatalos kommunikációját.

Letöltés:

Coronavirus information in other languages


Megelőző intézkedések Mosonmagyaróváron

 

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Mosonmagyaróvár város polgármestere a városi nagyrendezvények megrendezésével kapcsolatban — a szervezőkkel közösen egyeztetve — döntést hozott. 2020. március 9-én sajtótájékoz-tatón jelentette be Dr. Árvay István polgármester, hogy az áprilisra meghirdetett ha-gyományos Moson Model Show, nemzetközi makettkiállítást elhalasztják.

Hazánkban ezidőtájt ez a legnagyobb rendezvény, melyre több mint 40 ország jelezte rész-vételét. Tekintettel arra, hogy közöttük a járvánnyal érintett országokból is várhatók kiállítók, a fokozott kockázatot jelentő rendezvény lemondásával a mosonmagyaró-váriakat szeretné a város vezetése megóvni attól, hogy itt is felüsse fejét a vírus.

 

A nagyvárosok a március 15-i rendezvényeket sorra lemondják. A mosonmagyaróvári városi szabadtéri ünnep azonban a közel 100-150 fős résztvevővel nem minő-sül tömegrendezvénynek, így azt, amíg központilag erre utasítást nem kapnak, meg-rendezik. A Mosonvármegyei Múzeum szervezésében e napra meghirdetett családi programok viszont elmaradnak. Az ünnepséget követő koszorúzás helyett egységes főhajtásra kerül sor az 1848-49-es emlékmű előtt, melynek talapzatára előzetesen elhelyezik a koszorúkat.

 

A polgármester bejelentette, hogy a Nyugdíjas Egyetem soron következő – március 19-i — előadása elmarad. A hosszabb időtartamú előadást zárt helyen tartják, a so-rozat résztvevői pedig életkoruk miatt veszélyeztetettek. A Flesch Központ rendezvényeit, színházi előadásokat további központi értesítésig megtartják, a lakosságot folyamatosan tájékoztatják a sorban következőkről. Ugyan-akkor a polgármester hangsúlyozta, mindenkinek saját döntése az, hogy részt vesz-e egy nyilvános rendezvényen, vagy nem. Ez igaz a március 15-i ünnepségre és minden más eseményre. A nem önkormányzati rendezvények esetében a szervezők felelőssége a döntés, hogy lemondják vagy megtartják. Amennyiben egy esemény önkormányzati ingatlanban kerül megrendezésre, a szervezőknek a tájékoztatást akkor is meg kell adniuk az önkormányzat részére.

 

Dr. Árvay István polgármester tájékoztatott arról is, hogy az önkormányzati alapellá-tásban résztvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére a Szociá-lis és Egészségügyi Bizottság egyszeri eseti támogatásról döntött: védőeszközök, fertőtlenítőszerek beszerzésére két hónapra 50.000 Ft-ot biztosítanak.

 


 


Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatója a koronavírusról

 

Tájékoztató letöltése:

Letöltés

 

Fertőtlenítő kézmosás menete:

Letöltés


Flesch Károly Nonprofit Kft. sajtóközleménye

 

Mint a térség legnagyobb rendezvényszervező és közművelődési intézménye ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, vendégeinket és együttműködő partnereinket, hogy a magyar kormány és az operatív törzs döntése szerint fogunk eljárni a közösségi programok terén a járvány elkerülése érdekében. 2020. március 11-én rendkívüli jogrend lépett életbe, mely értelmében elhalasztunk minden száz fő feletti rendezvényt intézményeinkben az intézkedés visszavonásáig.

 

Az elmaradt előadások tekintetében, a megszokott rend szerint járunk el: a nálunk vásárolt jegyeket a jegypénztárban visszaváltjuk. Továbbra is várjuk Önöket előadásainkon, az új időpontokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot online és nyomtatott felületeinken.

 

A Flesch Károly Nonprofit Kft-hez tartozó intézményekben fokozott figyelmet fordítunk a kézfertőtlenítésre, mosdóinkban folyamatosan rendelkezésre állnak a kézmosás feltételei.

 

Megértésüket előre is köszönjük! Kiscsoportjainkat és kisebb rendezvényeink vendégeit továbbra is szeretettel várjuk!

 

Mosonmagyaróvár, 2020. 03. 11.

Flesch Károly Nonprofit Kft.


Flesch Központ rendezvény - időpontváltozások

 

Időpontváltozások: március - április


Pályázati alap 2020.

 

Tisztelt Pályázók!

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2020. évben is meghirdeti a Közművelődési, Sport, Egészségvédelmi, valamint Köznevelési Alap pályázatokat, a mellérendelt keretösszegekkel:

 • Közművelődési Alap 6.000.000,- Ft
 • Sport Alap 4.000.000,- Ft
 • Egészségvédelmi Alap 3.000.000,- Ft
 • Köznevelési Alap 9.000.000,- Ft

A pályázati alapokról szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet, a pályázati adatlap, a pályázat benyújtását segítő összefoglaló tájékoztató, valamint szükség szerint az 1% mértékű pályázati díj befizetését szolgáló számlaszám, illetve készpénz átutalási megbízás (csekkszelvény) beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélirányító pultjánál vagy az Önkormányzati Osztály Humán kapcsolatok Csoportjánál (Fő u. 11. I. emelet), illetve letölthető a www.mosonmagyarovar.hu „Pályázati alapok 2020” dokumentum megnyitásával.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatokat a rendelet 1. mellékletében található űrlapon 2 példányban kell benyújtani, személyesen vagy postai úton a következő címre:

 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztály,
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

 

Egy pályázati űrlapon csak egy témakörben lehet pályázni.
Beérkezési határidő: 2020. március 16. (hétfő) 12.00 óra

 

A pályázatokkal kapcsolatosan további tájékoztatást Kisfaludy Zsuzsanna és Tóth Adrienn nyújt, a 889-856-os és az 577-802-es telefonszámokon.

 

A beérkezett pályázatokat a Közművelődési, a Sport, valamint a Köznevelési alap vonatkozásában a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság, az Egészségvédelmi Alapra beérkezett pályázatokat a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el. A döntést követően az önkormányzat támogatási szerződést köt az eredményes pályázókkal. A pályázati összeg felhasználásáról a pályázóknak elszámolást, továbbá szakmai beszámolót kell készíteniük 2020. november 15-ig.

 

Mosonmagyaróvár, 2020. február 17.

 

Letöltés

 

tájékoztató
adatlap

 


 

Az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi – járványügyi szükséghelyezetté nyilvánította.

A fentiek miatt a pályázatok átvétele vonatkozásában a következőt rendelem el:

 

A pályázatokat – kerülve a személyes érintkezést és meggyorsítva az ügyintézést – a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal portaszolgálatára -9200 Mosonmagyaróvár Fő út 11. földszint - kihelyezett gyűjtődobozokba kell leadni, benyújtani zárt borítékban elhelyezve.

A borítékon kérjük feltüntetni:

……………………………… Alap/támogatási keret

(azaz melyik támogatásra nyújtja be pályázatát)

pályázó neve

 

Kérjük, hogy a pályázatban – a pályázati kiírásnak megfelelően – a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét különösen pontosan adják meg, a hiánypótlás lehetősége érdekében.

 

A pályázatokkal kapcsolatosan további tájékoztatást Kisfaludy Zsuzsanna és Kovácsné Darázs Kinga nyújt, a 96/889-856-os és az 96/577-802-es telefonszámokon.

 

Mosonmagyaróvár, 2020. március 10.

 

                                                                                                              Fehérné dr. Bodó Mariann

                                                                                                                              jegyző sk.


Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Lakossági tájékoztatás

 

Hulladékudvar használatára vonatkozó szabályok:

 

Részletek


 

Vissza