2018.11.15 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Meghívás Képviselő-testületi ülésre

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 15-én (csütörtök) 13 órakor a Városháza I. emeleti Dísztermében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Az ÉNYKK Zrt. Mosonmagyaróvár közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2018. I. félévi beszámolója

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Az ENYKK Zrt. menetrend módosítási javaslata, továbbá a 2018-19. évi menetrendi javaslata Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztató a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola működéséről

Előterjesztő: Kocsisné Balassa Gyöngyi elnök

 

 1. A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos szerződés módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Óvodavezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, 2018. szeptember 30-i állapot szerint

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Az önkormányzati intézményekben alkalmazandó élelmezési nyersanyag-normák emelése

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. A képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló 9/2010.(III.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

10.) A./A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

B./                        Tulajdonjogi rendezés – Mosonmagyaróvár belterület 2816/3, 2821/3, 2820/2 hrsz.

Előterjesztő:      Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Településrendezés
 1. Mosonmagyaróvár településszerkezeti tervének (128/2009. (VI.25.) Kt.

határozat) módosítása

 1. Mosonmagyaróvár helyi építési szabályzatáról szóló 20/2014. (IX.12.)

önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. A védőnői körzetek kialakításáról szóló 11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2014. október - 2018. szeptember közötti időszakra vonatkozó beszámolója a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatainak végrehajtásáról

Előerjesztő: Dr. Frauhammer Csaba bizottsági elnök

 

 1. I. 13. számú háziorvosi körzet feladatellátását biztosító pályázati kiírás

II. A 13. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladatellátását biztosító Megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő:         Dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. 6. számú vegyes fogorvosi körzet feladatellátására beérkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő:         Dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására (november)

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. 2019. évi költségvetés vonatkozásában előzetes kötelezettségvállalások közbeszerzés eljárások indítása érdekében

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. „Mosonmagyaróvár Közrendvédelméért” Közalapítvány javára nyújtott visszatérítendő támogatáshoz kapcsolódó Támogatási szerződés módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. „Mosonmagyaróvár – Somorja Kisprojekt” pályázat benyújtásának utólagos támogatása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István Polgármester

 

 1. Pályázat önkormányzatok rendkívüli támogatására – hajléktalan ellátásban megjelenő többletköltségek finanszírozása témában

Előterjesztő:         Dr. Iváncsics János alpolgármester

 

 1. A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megszüntetésének kezdeményezéséről szóló határozat hatályon kívül helyezése

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester, a Társulás elnöke

 

 1. Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Mosonmagyaróvár helyi építészeti örökségének települési értékleltára

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Javaslat a Mosonmagyaróvár belterület 6008 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre kijelölése a koordinált városfejlesztési tevékenység keretein belül

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Javaslat a Mosonmagyaróvár belterület 6901 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Alapítványi támogatás módosítása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Alapítvány támogatása

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Fellebbezés felterjesztése településképi bejelentéssel kapcsolatban

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

Vissza