2018.08.20 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény: 590/2017

Munkáltató : Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója

Betöltendő munkakör:Belső ellenőr

Az álláshely betöltésének helye, várható időpontja és időtartama:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. 2018.09.17.-től határozatlan időre

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:

Ellenőrzések végrehajtása és tanácsadási tevékenység a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján. Ellenőrzési nyilvántartások vezetése. Közreműködés az éves ellenőrzési terv és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállításában. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlatokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetője számára. Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése vagy csökkentése érdekében, nyomon követi a megtett intézkedéseket.

A pályázat elnyerésének feltételei:

A 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben felsoroltak. Felhasználó szintű MS Office,

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a,(2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételek, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.70.§.(4) bekezdésében meghatározott engedély, vagy szándéknyilatkozat az engedély megszerzéséről.

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások):

Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.70.§.(4) bekezdésében meghatározott engedély másolata, vagy szándéknyilatkozat az engedély megszerzéséről, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje:

Írásban, vagy elektronikus formában az intézmény címére

A pályázat benyújtásának címe:

9200.Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Pályázati azonosító:590/2017.

E-mail cím: info@szocmkt.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.augusztus 31.

Elbírálás határideje: 2018.szeptember 07.

Részletes tájékoztató a www.közigállás.gov.hu honlapon található

Közzététel időpontja: 2018.augusztus 10.– 2018.augusztus 31.

Mosonmagyaróvár, 2018.augusztus 03.

Csiba Erzsébet

KESZI igazgató

Vissza