2018.05.24 Csütörtök
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 24-én (csütörtökön) 13 órakor a Városháza I. emeleti Dísztermében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

 

Napirendi javaslat:

 

 

 1. Az ÉNYKK Zrt. Mosonmagyaróvár közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi beszámolója

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények 2017. évi feladatellátása és a gyámügyi tevékenység átfogó értékelése:

a.) Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsődék Intézménye beszámolója tevékenységéről

b.) Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolója tevékenységéről

c.) Jegyzői hatáskörben lévő gyámügyi feladatokról beszámoló

Előterjesztő: Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

 

 

 1. Alapítványok/Közalapítványok beszámolója és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
 • FLEXUM Dolgozói Alapítvány
 • "Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért" Közalapítvány
 • Fejes Józsefné Zenei Alapítvány
 • „Mosonmagyaróvár Közrendvédelméért” Közalapítvány

Előterjesztők:       kuratóriumi elnökök

 

 1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Előterjesztő:    Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő:    Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló a 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről

Előterjesztő:    Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Beszámoló a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás munkájáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

 

 1. Tájékoztatás a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Nagy Mihály rendészetvezető

 

 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közötti együttműködés felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Mosonmagyaróvár Város Sportkoncepciója 2018-2023

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Közterületek elnevezésére javaslat

Előterjesztő: dr. Árvay István polgármester

 

 1. Településrendezés
 1. Mosonmagyaróvár településszerkezeti tervének (128/2009. (VI.25.) Kt. határozat) módosítása
 2. Mosonmagyaróvár helyi építési szabályzatáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. a 2017/1-3 számú véleményezési eljárás kapcsán tartott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvének jóváhagyása

Előterjesztő:    Dr. Árvay István polgármester

 

14.) 1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák nevének változása és ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosítása

2. Az Őzikés Napköziotthonos Óvoda átszervezése a nemzetiségi óvodai nevelést érintően és a változás alapító okiratban, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet alapító okirat módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Önkormányzati bérlakásban élők egyszeri támogatása

Előterjesztő: dr. Árvay István polgármester

 

 1. „Mosonmagyaróvár Közrendvédelméért” Közalapítvány javára nyújtott visszatérítendő támogatáshoz kapcsolódó Támogatási szerződés módosítása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Voluta Nemzetközi Vízi Karnevál területhasználati ügye

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztatás a Mosonmagyaróvár belterület 4751/25 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatban

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására vonatkozó pályázati felhíváson történő részvétel utólagos támogatása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. „SacraVelo - Dunamenti kerékpáros zarándok hálózat létrehozása” című projekthez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása

Előterjesztő: dr. Árvay István polgármester

 

 1. Alapítványok támogatása

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. Tájékoztatás a Hospice Ház kérelméről

Előterjesztő:         Dr. Árvay István polgármester

 

 1. "Mosonmagyaróvár Város Kiváló Óvónője, Tanítója, Tanára, Középiskolai Tanára, Egyetemi Oktatója" díjak adományozása

Előterjesztő: Staár Katalin bizottsági elnök

Vissza