2017.11.19 Vasárnap
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati hirdetmény 554/2017

 

Munkáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója

 

Betöltendő munkakör: Szociális és mentálhigiénés munkatárs

 

Az álláshely betöltésének helye, várható időpontja és időtartama:

Idősek Klubja

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109.

 

2017.12.01.-től határozatlan időre

 

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:

Ellátottak mentálhigiénés ellátásának szervezése, egyéni és csoportos terápiás munka, programszervezés, dokumentációkezelés. Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.

 

A pályázat elnyerésének feltételei:

Az 1/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1 pontban foglaltak, Felhasználó szintű MS Office, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a,(2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelés. Egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások):

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje:

Írásban, vagy elektronikus formában az intézmény címére

 

A pályázat benyújtásának címe:

9200.Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Pályázati azonosító:554/2017.

E-mail cím: info@szocmkt.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.november 22.

 

Elbírálás határideje: 2017. november 27.

Részletes tájékoztató a www.közigállás.hu honlapon található

Közzététel időpontja: 2017. november 06.– 2017. november 27.

 

Mosonmagyaróvár, 2017. november 03.

Csiba Erzsébet

                 KESZI. igazgató

 

 

Vissza