időjárás
HÉTFŐ25 °C
derült
időjárás
KEDD26 °C
gyengén felhős
időjárás15 °C
2017.08.21 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatok ellátására

1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. számú vegyes fogorvosi körzet és iskolafogászati feladatainak ellátása álláshelyét a következő feltételekkel hirdeti meg:

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján                  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkakörben

A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 5. számú vegyes fogorvosi körzet

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel vegyes praxis és iskolafogászati feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként.

 

Juttatások:

 • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozást átadja.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében, a lehetőségekhez mérten, a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
 • Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
 • Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

 

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
 • a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
 • büntetlen előélet.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
 • képesítést igazoló okiratok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata, 
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4. (hétfő) 12.00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 21.

 

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat az 5. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására”

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Erika egészségügyi koordinátor nyújt a 96/ 577-818-as telefonszámon.

Vissza