időjárás
SZERDA20 °C
gyengén felhős
időjárás
CSÜTÖRTÖK12 °C
eső
időjárás15 °C
2017.04.26 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerdán) 13 órakor tartja soron következő ülését a városháza I. emeleti nagytanácstermében, melyre  tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

 

Napirendi javaslat:

 1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 2. Beszámoló a Huszár Gál Városi Könyvtár tevékenységéről

  Előterjesztő: Gyurics Zoltánné igazgató
   
 3. Beszámoló a Hansági Múzeum tevékenységéről

  Előterjesztő: Székely Zoltán igazgató
   
 4. a) AQUA Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának beszámolója tevékenységéről
 1. MOVINNOV Kft. felügyelőbizottságának beszámolója tevékenységéről
 2. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. felügyelőbizottságának beszámolója tevékenységéről
 3. Flesch Károly Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának beszámolója tevékenységéről
 4. Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának beszámolója tevékenységéről

  Előterjesztő: Keszeiné Siklósi Zsuzsanna FB elnök
                       Nyitrai József FB elnök
                       Dr. Frauhammer Csaba FB elnök
                       Staár Katalin FB elnök
                       Kránitz Péter FB elnök
 1. Szociális Foglalkoztató Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegének jóváhagyása

  Előterjesztő: Sallai László ügyvezető
   
 2. MOVINNOV Kft. mérlegének jóváhagyása

  Előterjesztő: Pollhammer Jenő ügyvezető
   
 3. Flesch Károly Nonprofit Kft. beszámolója tevékenységéről, mérlegének jóváhagyása

  Előterjesztő: Csiszár Péter ügyvezető
   
 4. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. mérlegének jóváhagyása

     Előterjesztő: Kosár Tibor ügyvezető

 1. AQUA Szolgáltató Kft. mérlegének véleményezése

  Előterjesztő: Csapó Imre ügyvezető
   
 2. Javaslat felmentvény megadására a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői részére

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 4. Megtakarított pénzeszköz befektetése – Hozzájárulás államkötvény vásárláshoz

     Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 1. Beszámoló a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 2. Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 3. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 4. Településrendezés (A 2016/1. számú módosítási dokumentáció véleményezési eljárásában az állam-igazgatási szervektől beérkezett nyilatkozatok jóváhagyása)

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 5. A Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 6. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumot érintő intézményátszervezések véleményezése

      Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 1. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

  Előterjesztő: Dr. Iváncsics János elnök, alpolgármester
   
 2. 5. számú vegyes fogorvosi körzet feladatellátását biztosító pályázat ismételt kiírása

  Előterjesztő: Dr. Iváncsics János alpolgármester
   
 3. Az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó körzet székhelyének megállapításáról szóló megállapodás

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 4. Mosonmagyaróvár, Kápolna tér 12. szám alatti helyiség bérleti szerződésének módosítása

     Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 1. „Mosonmagyaróvár Közrendvédelméért” Közalapítvány javára nyújtandó visszatérítendő támogatás

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
 1. Vételi ajánlattétel a Mosonmagyaróvár belterület 1048/1 hrsz-ú ingatlanra

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
 1. Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
 1. A Jánossomorjai Regionális Települési Szilárdhulladék Lerakóhely Üzemeltetési Szerződés felmondása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
 1. MTE 1904 Korlátolt Felelősségű Társasággal létrejött sportcélú hasznosítási jogviszony módosítása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
 1. Hansági Múzeum által benyújtott, tanulást segítő pályázatának jóváhagyólag történő támogatása

  Előterjesztő: Székely Zoltán igazgató
   
 2. „Ovi-Foci program” pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyással történő támogatása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 3. „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat utólagos jóváhagyással történő támogatása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
 1. Tájékoztató pótelőirányzatokról

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 2. Alapítványi támogatások

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester
   
 3. Az 52/2017.(III.30.) Kt. határozat módosítása

  Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

 

Mosonmagyaróvár, 2017. április 20.

 

 

 

 

                                                                                                          Dr. Árvay István s.k.

                                                                                                          polgármester

 

Vissza