időjárás
SZERDA20 °C
gyengén felhős
időjárás
CSÜTÖRTÖK12 °C
eső
időjárás15 °C
2017.04.26 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Tájékoztató óvodai beíratkozás időpontjáról

H IRDETMÉNY

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat fenntartásában működő

óvodákba történő beiratkozás rendjéről

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2017. április 27. csütörtök,

8.00 órától 17.00 óráig

 

2017. április 28. péntek,

8.00 órától 14.00 óráig

 

2017. évben óvodaköteles az a gyermek, aki 2017. év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2017. április 26-ig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb május 30. napjáig értesíti a szülőt. Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Mosonmagyaróvár Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést hozni.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint valamennyi óvoda jogosult.

Mosonmagyaróvár, 2017. március 20.

                                                                                   Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal

 

Vissza